Toolbox film - Gevaarlijke Stoffen

In de Toolbox 'Gevaarlijke stoffen' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen lopen uiteen van betrekkelijk onschuldig, tot soms zelfs levensbedreigend;
  • stel je vooraf goed op de hoogte van de eigenschappen van het product waarmee je gaat werken;
  • op het veiligheidsinformatieblad vind je informatie over het product zoals de risico’s die je loopt bij de verwerking en de preventieve maatregelen die je daarbij moet nemen;
  • op de verpakking staan de internationale GHS-symbolen;
  • het etiket bevat ook de zogenaamde H- en P-zinnen;
  • verwerk geen product uit een verpakking zonder etiket, tenzij je honderd procent zeker bent van de inhoud;
  • op grote opslagtanks en installaties wordt de gevarendiamant gebruikt;
  • een signalering met borden is bij het werken met gevaarlijke stoffen verplicht;
  • Bij het werken met gevaarlijke stoffen heb je vaak afval. Ga daar voorzichtig mee om en voer het op de juiste manier af;
  • bereid je goed voor bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bij twijfel altijd advies vragen voordat je verder gaat.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan