Wat is een toolboxmeeting?

Een toolboxmeeting is een kort werkoverleg wat periodiek gehouden wordt met als doel de veiligheid op de werkplek te bevorderen. Een toolboxmeeting maakt werknemers in de industrie nog beter bewust van gevaren op het werk.


toolboxmeeting

Waarom zijn er toolboxmeetings?

Vergroten van de veiligheid
Toolboxmeetings hebben als doel de veiligheid in je bedrijf te bevorderen. Met dagelijks veranderende omstandigheden op de werkvloer, door bijvoorbeeld nieuwe machines en andere productieprocessen kunnen sneller incidenten of ongelukken gebeuren. Dit kan grote gevolgen hebben voor jouw medewerkers en je bedrijf. De medewerkers moeten daarom bewust worden van de veiligheid- en gezondheidsregels op de werkplek. Natuurlijk geldt dit ook voor onderaannemers en inleenkrachten. Door het houden van praktijkgerichte toolboxmeetings kan je op een prettige en leerzame manier de persoonlijke veiligheid en gezondheid van medewerkers bevorderen. Bekijk onze lijst met toolbox onderwerpen.

Verplichting vanuit ISZW/ VCA
Daarnaast zijn VCA** gecertificeerde bedrijven verplicht om minimaal 10 keer per jaar een toolboxmeeting te houden voor alle medewerkers waarvoor de werkgever verantwoording draagt. Maar ook niet VCA gecertificeerde bedrijven zijn vanuit de ARBO-wet verplicht om haar medewerkers goed te instrueren over de gevaren op het werk. Door het geven van Toolboxmeetings vergroot je de veiligheid op de werkplek en voldoe je aan de wettelijke verplichtingen.


Gratis toolboxfilm aanvragen
toolboxmeetings tips

Tips voor het houden van een goede toolboxmeeting

Een toolboxmeeting duurt ongeveer 15 tot 20 minuten en gaat over een actueel onderwerp dat invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van medewerkers. In elke toolbox worden de gevaren en risico's besproken en worden de medewerkers zich hiervan bewust. Aan het einde van de toolboxmeeting worden er goede werkafspraken die iedereen naleeft. Hieronder staan tips voor het houden van een goede toolboxmeeting.

Voorbereiding


 • Kies een actueel onderwerp, geef aan waarom dit onderwerp wordt behandeld (bv omdat bepaalde risicovolle werkzaamheden uitgevoerd gaan worden of naar aanleiding van een incident, ongeval of geconstateerde werkwijze)
 • Werk de juiste werkwijze uit, die voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.
 • Maak de toolboxmeeting visueel door middel van praktijkgerichte filmbeelden, één beeld zegt meer dan duizend woorden.
 • Laat alle medewerkers tijdig weten wanneer, waar en op welk tijdstip de toolboxmeeting plaatsvindt.
 • Controleer of alle benodigdheden aanwezig zijn en eventuele hand-outs klaarliggen.

Tijdens de toolboxmeeting


 • Geef aan welk veiligheidsonderwerp wordt behandeld en waarom.
 • Betrek de medewerkers bij het onderwerp door bijvoorbeeld naar hun mening te vragen of vragen wat hen ervaringen zijn.
 • Geef duidelijk aan welke werkwijze gewenst is om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te kunnen waarborgen. Bereid dit goed voor en laat dit op eenduidige manier zien.
 • Bespreek ten slotte wat er moet veranderen om de nieuwe werkwijze mogelijk te maken.

Afronding toolboxmeeting


 • Belangrijk is om de actiepunten te noteren die besproken zijn.
 • Houd de medewerkers goed op de hoogte over wat er met deze actiepunten gedaan wordt.
 • Vraag naar de mening van de medewerkers die bij de toolboxmeeting aanwezig waren met als doel om deze verder te verbeteren.
 • Tot slot, zorg dat alle medewerkers zich registreren.