Toolbox film - Brandveiligheid

In de Toolbox 'Brandveiligheid' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Zorg dat je bekend bent met de regels die gelden voor de bedrijfshulpverlening binnen je bedrijf;
  • Hou je aan het rook- en open vuurverbod. Werk veilig en neem de juiste maatregelen;
  • Controleer of onder je werkplek of directe omgeving geen brandbare stoffen of materialen aanwezig zijn. Scherm ze af of verwijder ze;
  • Ben bij gas- en zuurstofflessen alert op lekkages van slangen;
  • Hou brandbare materialen zover mogelijk verwijderd van je werkplek;
  • >Sla licht ontvlambare stoffen op in een goed geventileerde ruimte;
  • Kijk na je werkzaamheden nog even je werkplek en omgeving na;
  • Meld gevaarlijke situaties en onveilige handelingen bij je leidinggevende;
  • Zorg dat je weet welk blusmiddel bij een brand gebruikt moet worden zodat geen tijd verloren gaat;
  • Draag altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen zoals brandvertragende goed sluitende kleding, oogbescherming en werkhandschoenen.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan