Toolbox film - Explosiegevaar

In de Toolbox 'Explosiegevaar' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • een explosie kan alleen ontstaan als er brandstof, zuurstof en een ontstekingsbron aanwezig is;
  • om ontstekingsenergie weg te nemen kan bijvoorbeeld explosieveilige verlichting gebruikt worden;
  • explosieveilig materieel herken je aan het EX-symbool;
  • sla brandbare stoffen op in een goed geventileerde afgesloten ruimte;
  • als er met brandbare gassen gewerkt moet worden zoals bij laswerkzaamheden, controleer dan van te voren de slangen op lekkages;
  • gasflessen moeten in een goed geventileerde omgeving staan;
  • neem ook kennis van de waarschuwingsborden bij de ingang van een ruimte;
  • je mag wel gebruik maken van explosieveilige communicatieapparatuur;
  • zorg dat je weet hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd;
  • ga goed voorbereid aan het werk, concentreer je en voer geen handelingen uit waarvan je niet weet wat de gevolgen zijn.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan