Toolbox film - Gevaarlijke situaties en onveilige handelingen

In de Toolbox 'Gevaarlijke situaties' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Zorg voor een veilige werkplek;
  • Materieel moet veilig en in goede staat zijn;
  • Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Voorkom dat je in een onveilige situatie terecht komt of een onveilige handeling uitvoert;
  • Hou je aan regels, voorschriften en procedures;
  • Neem bij een gevaarlijke situatie en onveilig handelen direct actie;
  • Meld gevaarlijke situaties, onveilige handelingen en bijna ongevallen altijd bij je leidinggevende;
  • Aan de hand van registratie kunnen maatregelen genomen worden;
  • Ingrijpende en structurele maatregelen kunnen in het werkoverleg besproken worden;
  • Elke werknemer is een belangrijke schakel in de keten van veiligheid. Zorg ervoor dat jij de keten niet verbreekt.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan