Toolbox film - Hijsen

In de Toolbox 'Hijsen' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hijsmiddelen gebruik je om lasten op een veilige manier te verplaatsen;
  • In veel gevallen kun je het hijswerktuig niet kiezen aangezien dit permanent aanwezig is;
  • Aan hijsmiddelen worden veel eisen gesteld zoals de vermelding van de maximaal toelaatbare belasting;
  • Ook moeten hijsmiddelen periodiek gekeurd worden. Dit mag alleen gebeuren door een deskundige die daarvoor is opgeleid;
  • In het keuringsverslag van een hijswerktuig kun je zien of deze nog geldig is;
  • Controleer voor gebruik de hijsmiddelen op keuring en eventuele gebreken;
  • Gebruik nooit hijsgereedschap dat niet in orde is;
  • Hijs nooit over personen heen en zorg dat je zelf nooit onder een last gaat staan;
  • Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Wanneer je met meerdere collega’s betrokken bent bij het verplaatsen van een last, moet je duidelijk communiceren met elkaar.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan