Toolbox film - Inslag, opslag en uitslag

In de Toolbox 'Inslag, opslag en uitslag' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Werkruimtes moeten veilig toegankelijk zijn en veilig verlaten kunnen;
  • Het is belangrijk dat je goed voorgelicht bent over de risico’s en gekozen werkmethodes;
  • De vervoersroute moet vrij van obstakels en oneffenheden zijn;
  • Controleer vooraf het transportmaterieel op eventuele gebreken;
  • Houd je aan de geldende verkeers- en veiligheidsregels;
  • Controleer vooraf de laadvloer;
  • Zorg ervoor dat de lading stabiel is zodat het uit elkaar vallen wordt voorkomen;
  • Plaats de goederen binnen de gemarkeerde vakken;
  • Een kantelhek op een verdiepingsvloer waarborgt de veiligheid;
  • De helft van de ongevallen heeft voetletsel tot gevolg. Draag dus altijd veiligheidsschoenen.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan