Toolbox film - Lassen

In de Toolbox 'Lassen' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Probeer de werkhoogte zo goed mogelijk aan te passen aan de uit te voeren werkzaamheden;
  • Scherm je werkplek altijd goed af;
  • Zorg voor goede ventilatie en afzuiging;
  • Draag handschoenen, brandvertragende werkkleding en een lashelm of laskap;
  • Controleer de isolatie van kabels en laspistool;
  • Stel reduceerventielen of stroomsterkten goed in. Niet teveel en niet te weinig;
  • Zorg dat de juiste blusmiddelen aanwezig zijn;
  • Controleer de gasflessen en slangen regelmatig op lekkage;
  • In de meeste gevallen ben je verplicht gehoorbescherming te dragen;
  • Door het werk af te wisselen, hulpmiddelen te gebruiken of het werk te rouleren kun je je fysieke belasting verminderen.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan