Toolbox film - LOTOTO

In de Toolbox 'LOTOTO' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • LOTOTO is de afkorting van, ‘Lock out, Tag out, Try out’, en het staat voor: uitschakelen, vergrendelen en testen;
  • alleen personen die geïnstrueerd en bevoegd zijn mogen de LOTOTO-procedure uitvoeren;
  • het uitvoeren van de LOTOTO wordt in een werkvergunning vastgelegd;
  • er wordt gekeken welke acties noodzakelijk zijn;
  • iedereen moet geïnstrueerd worden, zodat zij weten wat de sloten en labels betekenen en dat deze niet verwijderd mogen worden;
  • stop de installatie volgens de normale stopprocedure;
  • elke betrokkenen plaatst zijn eigen slot met label, dit is de tag out;
  • op het label staat onder andere de datum en de naam van de betrokkene;
  • elke LOTOTO-geautoriseerde verwijdert zijn eigen slot met label;
  • zorg ervoor dat je de afspraken over LOTOTO kent in jouw organisatie en dat weet wat je moet doen.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan