Toolbox film - Noodsituaties

In de Toolbox 'Noodsituaties' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • in elk bedrijf zijn altijd een of meerdere BHV’ers aanwezig;
  • stel je op de hoogte van de alarmeringsprocedure;
  • houd trappen, vluchtwegen en nooduitgangen altijd vrij van obstakels;
  • neem ontruimingsoefeningen altijd serieus;
  • bij een ontruiming moet iedereen naar de verzamelplaats gaan;
  • probeer een kleine of beginnende brand zelf te blussen, laat grotere branden over aan de brandweer;
  • gebruik in geval van een brand nooit de lift;
  • verleen alleen hulp als je zeker weet hoe je moet handelen;
  • als je ziet dat jouw collega ineens afwijkend gedrag vertoont, waarschuw dan onmiddellijk de BHV’er en probeer te achterhalen waarom je collega zo reageert;
  • het volgen van een BHV-cursus is niet alleen voor jezelf dus nuttig maar ook voor het bedrijf waar je werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij je leidinggevende.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan