Toolbox film - Omgaan met afval

In de Toolbox 'Omgaan met afval' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Afvalscheiding is het zoveel mogelijk aan de bron scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afvalstoffen;
  • Bedrijven moeten hun afvalstromen registreren;
  • Ruim afval direct op, zo kan je er niet over uitglijden of struikelen;
  • Beperk de voorraad materialen tot het hoognodige;
  • Overweeg om een schoonmaakschema op te stellen zodat voor iedereen duidelijk is welke schoonmaakwerkzaamheden gedaan moeten worden;
  • Door een duidelijke verdeling van afvalcontainers weet je in welke container je welk soort afval moet doen;
  • Lees de informatie die op de productinformatie staat;
  • Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij het weggooien van afval;
  • Nadat je het afval hebt weggegooid is het belangrijk dat je zorgvuldig je handen wast;
  • Ga bewust met materialen om zodat afval beperkt wordt. Dit is niet alleen beter voor het milieu maar ook nog eens kostenbesparend.


Download filmcatalogus (PDF)Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan