Toolbox film - Omgaan met afval

In de Toolbox 'Omgaan met afval' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • afvalscheiding is het zoveel mogelijk aan de bron scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afvalstoffen;
  • bedrijven moeten hun afvalstromen registreren;
  • ruim afval direct op, zo kan je er niet over uitglijden of struikelen;
  • beperk de voorraad materialen tot het hoognodige;
  • overweeg om een schoonmaakschema op te stellen zodat voor iedereen duidelijk is welke schoonmaakwerkzaamheden gedaan moeten worden;
  • door een duidelijke verdeling van afvalcontainers weet je in welke container je welk soort afval moet doen;
  • lees de informatie die op de productinformatiebladen staat;
  • draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij het weggooien van afval;
  • nadat je het afval hebt weggegooid is het belangrijk dat je zorgvuldig je handen wast;
  • ga bewust met materialen om zodat afval beperkt wordt. Dit is niet alleen beter voor het milieu maar ook nog eens kostenbesparend.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan