In de Toolbox 'Stoten, snijden en knellen' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Als je met een machine gaat werken moet je voldoende scholing, voorlichting en instructie hebben gehad;
  • Machines moeten zodanig opgesteld zijn zodat er voldoende werkruimte overblijft;
  • Gele waarschuwingspictogrammen waarschuwen je met welke gevaren je te maken kan krijgen;
  • Zorg dat je weet wie de BHV’er is. In een noodgeval kan dan adequaat gehandeld worden;
  • Verwijder nooit aangebrachte beveiligingen;
  • Loop altijd over de aangegeven looppaden;
  • Berg sieraden zoals horloges en kettingen op;
  • Draag goed passende werkkleding;
  • Maak voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de machine spanningsvrij;
  • Een kort moment van onoplettendheid of afleiding kan grote gevolgen hebben. Blijf daarom altijd geconcentreerd.


Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan