Toolbox film - Veiligheidssignalering

In de Toolbox 'Veiligheidssignalering' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Veiligheidssignalering moet op een zichtbare plaats zijn aangebracht;
  • Van de werkgever wordt verwacht dat hij de werknemers informeert over de betekenis van de veiligheidssignalering;
  • Verbodsborden geven aan wat verboden is;
  • Er zijn ook borden die aangeven welke verplichtingen je hebt. Deze zogenaamde gebodsborden worden vaak gebruikt om aan te geven welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet dragen;
  • Waarschuwingsborden waarschuwen je voor risico’s en gevaren waar je mee te maken kan krijgen;
  • EHBO middelen, vluchtroutes en nooduitgangen worden aangeven door middel van groene rechthoekige of vierkante borden met een wit pictogram;
  • Om aan te geven waar de brandbestrijdingsmiddelen zich bevinden, zijn er rode rechthoekige of vierkante borden met een wit pictogram;
  • Rood-witte markering is voor het aangeven van gevaarlijke situaties die van tijdelijke aard zijn en waarbij een betere beveiliging niet direct mogelijk is;
  • Geel-zwarte markering is voor het markeren van situaties waarbij er stoot- en struikelgevaar is;
  • Veiligheidssignalering is er niet voor niets. Volg de aanwijzingen altijd op.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan