Toolbox film - Werkdruk

In de Toolbox 'Werkdruk' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Werkdruk valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Kortweg PSA genoemd;
  • De werkdruk is afhankelijk van de taakeisen en de mogelijkheid om zelf iets te regelen;
  • Het werk dat gedaan moet worden is een taakeis. Taakeisen zijn voor iedereen verschillend;
  • De combinatie van de taakeisen en regelmogelijkheden geven je het gevoel of de werkdruk te laag, te hoog of goed is;
  • Hoge taakeisen en minimale regelmogelijkheden geven de hoogste werkdruk;
  • Hoe groter de mogelijkheid om zaken zelf te regelen hoe uitdagender we het werk vinden;
  • Door de werkzaamheden goed te plannen en voor te bereiden kom je minder snel voor verrassingen te staan;
  • Maak goede afspraken met collega’s en respecteer hun werk. Samen sta je altijd sterker dan alleen;
  • Als je ziet dat je werkzaamheden dreigen vast te lopen, geef dit dan aan bij je leidinggevende;
  • Overleg en samenwerking is de sleutel tot een aanvaardbare werkdruk.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan