Toolbox film - Werken in besloten ruimten

In de Toolbox 'Besloten ruimten' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Houd zuurstofflessen buiten de besloten ruimte om een brand of een explosie te voorkomen;
  • Voorkom dat elektrische installaties worden ingeschakeld door deze veilig te laten stellen door een deskundige;
  • Houd de toegangswegen tot de ingang altijd vrij zodat er een vluchtmogelijkheid is;
  • Bij het werken in een besloten ruimte moet er altijd een veiligheidswacht, ook wel mangatwacht genoemd aanwezig zijn;
  • Maak gebruik van een zuurstofmeter. Deze meet constant het zuurstofgehalte in de ruimte;
  • Haal alle materialen weg die voor bedwelming of vergiftiging kunnen zorgen;
  • Om elektrocutiegevaar te voorkomen, maak je gebruik van een veilige spanning 50 volt wisselspanning, 120 volt gelijkspanning of accugereedschap;
  • Gebruik een explosiemeter voor het betreden van een besloten ruimte. Deze geeft een alarmsignaal wanneer de concentratie boven de norm komt;
  • Werk uitsluitend met explosieveilig gereedschap en materieel als er in een besloten ruimte explosiegevaar kan ontstaan. Je herkent dit aan het EX-symbool;
  • Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan