Toolbox film - Werkvergunningen

In de Toolbox 'Werkvergunningen' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • voor sommige werkzaamheden wordt door de opdrachtgever een werkvergunning vereist;
  • wanneer afgesproken is om metingen te doen, zoals zuurstofmetingen, worden deze meetresultaten ook vermeld op de werkvergunning;
  • het belangrijkste uitgangspunt is dat je je altijd houdt aan de afspraken die in de werkvergunning staan vermeld;
  • bij een werkvergunning zijn de aanvrager, de operationeel beheerder, de verstrekker, de houder en de operationele medewerkers betrokken;
  • een werkvergunning wordt onder andere vaak toegepast bij het betreden van en werken in een besloten ruimte;
  • als blijkt dat tijdens de werkzaamheden een afwijkende situatie ontstaat of een incident, stop dan je werkzaamheden direct en neem contact op met de leidinggevende;
  • als tijdens je werkzaamheden een alarm zoals bijvoorbeeld een brandalarm afgaat dan verliest de werkvergunning zijn geldigheid;
  • natuurlijk moet je weten hoe je moet handelen tijdens noodsituaties. Wees hierop dus goed voorbereid zodat je weet waar de nooduitgangen zijn en waar de verzamelplaats is;
  • bij het beëindigen van de werkzaamheden ondertekent de houder de vergunning voor gereed en het schoon achtergelaten hebben van de werkplek;
  • heb je twijfels: altijd vragen of leg desnoods het werk stil. Neem geen risico’s.

Voorbeeld instructiefilm:


Vraag nu je gratis toolboxfilm aan